Je elektrische auto laden wordt buiten de grote steden steeds makkelijker

Delen is lief

Je elektrische auto laden wordt buiten de grote steden steeds makkelijker

De meer landelijke provincies maken een inhaalslag op gebied van publiek elektrisch laden. De relatieve groei van laadpunten buiten de stedelijke gebieden is groot. Dit blijkt uit de tweede Ranglijst Laadinfrastructuur van Elektrisch Ryden. Er komen kortom steeds meer laadpunten voor elektrische auto’s buiten de Randstad.

In druk bevolkte -stedelijke- gebieden zijn al jaren relatief veel laadpunten op de openbare weg te vinden. Dat heeft een aantal oorzaken. Er zijn meer elektrische auto’s dan op het platteland en er is meer hoogbouw en dus minder plek voor een eigen laadpaal voor de deur. Maar uit de laatste  cijfers van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en het CBS zien we dat er in verschillende regio’s grote stappen worden gezet. In absolute aantallen, maar ook als je kijkt  naar de verhouding met het aantal personenwagens op de weg.  

Limburg, Drenthe en Overijssel maken enorme stappen
In iedere provincie is groei te zien, maar deze drie springen er echt uit.
In Limburg verdubbelde het aantal laadpunten sinds onze laatste meting. In Overijssel staan veel auto’s geregistreerd, maar is het aantal publieke laadpunten met 2327 reguliere en 205 snelladers indrukwekkend. Hoewel in Drenthe de absolute aantallen kleiner zijn, worden daar ook grote stappen gezet. Er is nu 1 publiek laadpunt per 376 personenauto’s. Dat was tijdens onze vorige meting met 787 nog meer dan het dubbele. 

Nog steeds groei in randstedelijke  provincies
Hoewel de groei wat minder spannend ljkt, neemt ook het aanbod laadpunten in Utrecht, Zuid- en Noord-Holland nog toe. De vraag naar elektrisch vervoer zit in de lift en dat zie je terug in de cijfers. Zo heeft het kleine Utrecht ruim 67-honderd laadpunten, het grote Noord Holland ruim 15-duizend en is Zuid Holland met ruim 20-duizend laadpunten de provincie met de meeste laadpunten van alle provincies in ons land.

Verklaring en uitleg

Wij maakten een actueel en compleet overzicht van alle provincies in onze Ranglijst Laadinfrastructuur 2023 Ook vergelijken we het aantal laadpunten met het aantal personenauto’s per provincie. Dit zijn alle auto’s, elektrisch en fossiel. Het geeft een duidelijk beeld over de verhouding laadpaal/auto en hoeveel er nog moet gebeuren als straks alle personenauto’s elektrisch zijn.
Let op: In landelijke gebieden is vaak meer ruimte en hebben meer mensen een eigen laadpaal voor de deur. Die hebben we in dit overzicht niet meegenomen. In stedelijke gebieden is ruimte schaars en is er meer hoogbouw en zijn er dus ook meer laadpunten in de publieke ruimte nodig. Wil jij nu weten waar  in jouw wijk een laadpaal is, kijk dan op onze laadpaalvinder

Elektrisch Ryden
Login / Registreren is tijdelijk uitgeschakeld
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijken
0